Liên hệ

Dương Thị Thanh Hoàn – Chuyên viên tư vấn BĐS
Công ty cổ phần bất động sản EZ Việt Nam
Địa chỉ: Vila số 16 – Đường Trung Yên 5 – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: 0969 503 636
Email: duongthithanhhoan.1@gmail.com